ALGEMEEN

Kiki Mae, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 76058344 is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

INHOUD

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Kiki Mae streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Kiki Mae aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van informatie op deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Kiki Mae niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Kiki Mae heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in postpartum behandelingen en (baby)massages te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van postpartum behandelingen en (baby)massages in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Kiki Mae kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

MEDISCHE DIAGNOSE

Deze website is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Een postpartum behandeling of (baby)massage is niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. De behandelingen van Kiki Mae sluiten geen enkel ander middel of behandeling uit.

Aan de berichtgevingen die Kiki Mae publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes of klachten te behandelen.

VRAGEN OF KLACHTEN

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Neem dan contact op via info@kiki-mae.nl